Els cargols treballem l’alegria

Els cargols, gràcies al Monstre de Colors, hem descobert, vivenciat i treballat l’emoció de l’alegria.

L’hem experimentat i expressat a partir de diverses activitats que finalment ens han ajudat per poder explicar-li al Druh, en què consisteix aquesta emoció.

Ho voleu descobrir vosaltres també? Doncs mireu, mireu…