Els pollets juguen amb diferents conceptes matemàtics

Avui hem format petits grups de tres a quatre membres i hem estat fent jocs per treballar diferents conceptes matemàtics.

Partíem d’unes indicacions principals establertes en el taulell, com ara un nombre o un color i tot un seguit d’imatges, que havien de classificar segons on tocava.

Els jocs i objectius que hem treballat han estat:

 •  Joc dels colors:
 •   Reconèixer i identificar els colors en objectes de l’entorn que es mostren a les fotografies.
 • Classificar elements segons el seu color.
 • Joc dels atributs:
 • Reconèixer els atributs de color, forma i mesura en elements de l’entorn.
 • Classificar elements segons els seus atributs.
 • Joc dels nombres:
 • Adquirir la noció de quantitat dels nombres de l’1 al 5.
 • Conèixer la sèrie numèrica de l’1 al 3 i aplicar-la per determinar i ordenar les quantitats.
 • Joc de les nocions espacials:
 • Reconèixer i identificar les nocions d’orientació i situació espacial: davant-darrere, a dalt-a baix, un costat-l’altre costat (dreta/esquerra).
 • Joc de les formes geomètriques
 • Reconèixer les formes geomètriquesbàsiques en objectes de la vida quotidiana.